ЈН 155-15-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 155-15-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка материјала за ангио салу за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуде

ДОКУМЕНТАЦИЈА155-15-О Kонкурсна документација

Додатно појашњење за ЈН 155-15-O

Додатно појашњење за ЈН 155-15-O бр.2

 155-15-О Kонкурсна документација – ИЗМЕНА

ИЗМЕНА КД за ЈН 155-15-O

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 155-15-О, п.1

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 155-15-О, п.2

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 155-15-О, п.3

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 155-15-О, п.5

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 155-15-О, п.6

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 155-15-О, п.7

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 155-15-О, п.8

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 155-15-О, п.10

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 155-15-О, п.11

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 155-15-О, п.12

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 155-15-О, п.13

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 155-15-О, п.15

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 155-15-О, п.16

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 155-15-О, п.17

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 155-15-О, п.18

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 155-15-О, п.19

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 155-15-О, п.20

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 155-15-О, п.21

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 155-15-О, п.22

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 155-15-О, п.23

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 155-15-О, п.25

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 155-15-О, п.26

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 155-15-О, п.27

Обавештење о обустави пartije 24, ЈН 155-15-О

155-15-O Конкурсна документација – ИЗМЕНА 2

ИЗМЕНА 2 КД за ЈН 155-15-O 

Додатно појашњење за ЈН 155-15-O бр.3

Додатно појашњење за ЈН 155-15-O бр.4

Додатно појашњење за ЈН 155-15-O бр. 5

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 155-15-О, п.4

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 155-15-О, п.9

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 155-15-О, п.14