ЈН 166-15-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 166-15-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка уградног остеосинтетског материјала за потребе Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију, у оквиру Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуде

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација

 Додатно појашњење за ЈН 166-15-O

Додатно појашњење за ЈН 166-15-O бр.2

Додатно појашњење за ЈН 166-15-O бр.3

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 166-15-О,п.7

Обавештење о обустави пartijе, 6 ЈН 166-15-О

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 166-15-О,п.1

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 166-15-О,п.2

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 166-15-О,п.3

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 166-15-О,п.4

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 166-15-О,п.5

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 166-15-О,п.8

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 166-15-О,п.9

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 166-15-О,п.10