ЈН 154-15-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 154-15-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка регистрованих лекова са и ван Листе лекова за потребе трансплатација у Клиничком центру Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 154-15-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација за ЈН 154-15-О

 Додатно појашњење за ЈН 154-15-O

Конкурсна документација за ЈН 154-15-О-ИЗМЕНА

ИЗМЕНА КД за ЈН 154-15-O

Додатно појашњење за ЈН 154-15-O бр.2

Додатно појашњење за ЈН 154-15-O бр.3

Конкурсна документација за ЈН 154-15-О-ИЗМЕНА 2 (измена је у моделу уговора – поглавље 7, члан 2. став 3.)

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈН 154-15-О

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 154-15-О,п.5

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 154-15-О,п.3

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 154-15-О,п.1

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 154-15-О,п.2

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 154-15-О,п.4