ЈН 159-15-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 159-15-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка ЕКГ, лабораторијског папира и UPP папира за ултразвук за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуде 159-15-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАKонкурсна документација за ЈН 159-15-O

Додатно појашњење за ЈН 159-15-O