ЈН 163-15-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 163-15-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕнабавка протеза за ухо за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 163-15-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација за ЈН 163-15-O

Додатно појашњење за ЈН 163-15-O

Додатно појашњење бр. 2 за ЈН 163-15-O

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 163-15-О