152-15-О

ЈАВНА НАБАВКА:сервис и одржавање инјектор система произвођача „Ulrich i Acist Medical“, за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА:отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA – 152-15-O

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA JN