151-15-М

ЈАВНА НАБАВКА: сервисирање и одржавање свих пумпи и електромотора, за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА:потупак јавне набавке мале вредности

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA – 151-15-M – 

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA JN