ЈН 168-15-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 168-15-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка регистрованих лекова са Б Листе лекова,  за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 168-15-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација за ЈН 168-15-O