ЈН 176-15-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 176-15-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка лапароскопских инструмената за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 176-15-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАKонкурсна документација за ЈН 176-15-O

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 176-15-О