162-15-O

ЈАВНА НАБАВКА:   Добра бр. 162-15-O – Набавка горива за потребе Клиничког центра Војводине.

ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA 162-15-O

DODATNO POJAŠNJENJE 1

IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE (1)

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU