ЈН 182-15-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 182–15-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕнабавка нерегистрованих лекова ван Листе лекова,  за потребе Клиничког центра Војводине.

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 182-15-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација за ЈН 182-15-О

Додатно појашњење за ЈН 182-15-О

 Обавештење о закљученом уговору за ЈН 182-15-О, п.1

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 182-15-О, п.2