ЈН 167-15-П

ЈАВНА НАБАВКА:   Услуге бр. 167-15-P – Проширење постојећег PACS система за прихватање више студија с прегледима пацијената годишње (са 75.000 на 100.000 студија годишње) са имплементацијом нових софтверских лиценци Carestream Vue PACS система набавком радне станице која подржава Cardio CT анализу, праћење крвих судова и волуметријске анализе Carestream Vue PACS система као и могућност нарезивања CD/DVD пацијентата употребом лиценце за нарезивање студија Carestream Vue PACS система за потребе Центра за радиологију, Клиничког центра Војводине.

ВРСТА ПОСТУПКА:

Преговарачки поступак без објављивања позива (члан 36.)

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

Obaveštenje o pokretanju postupka

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA – PREGOVARAČKI POSTUPAK

ODLUKA O DODELI UGOVORA.docx

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU