ЈН 197-13-П

ЈАВНА НАБАВКА БР: 197-13-П

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка реагенаса и потрошног материјала за апарат PATHFAST за потребе Oдељења интензивне терапије, у оквиру Ургентног центра Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: преговарачки поступак без објављивања позива

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУОбавештење о покретању поступка

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација за JН 197-13-П

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРАОдлука о додели уговора за ЈН 197-13-П (диг)

ОБАВЕШЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРАОбавештење о закљученом уговору за ЈН 197-13-П