ЈН 193-13-П

ЈАВНА НАБАВКА БР: 193-13-П

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка реагенаса и потрошног материјала за анти дијабететску службу (ADS) за потребе Центра за лабораторијску медицину, у оквиру Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: преговарачки поступак без објављивања позива 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУОбавештење о покретању поступка

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација за JН 193-13-П

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРАОдлука о додели уговора за ЈН 193-13-П (диг)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРАОбавештење о закљученом уговору за ЈН 193-13-П