ЈН 187-15-М

ЈАВНА НАБАВКА: 187-15-M – Услуга периодичног прегледа опреме за рад и електричних инсталација у Клиничком центру Војводине.

ВРСТА ПОСТУПКА:

Поступак јавне набавке мале вредности

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA -187-15-M

IZMENA 1 KONKURSNA DOKUMENTACIJA -187-15-M

DODATNO POJAŠNJENJE 1

DODATNO POJAŠNJENJE 2

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU