ЈН 205-15-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 205-15-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка тестова за процену одговора на примењену антиагрегациону терапију за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 205-15-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 205-15-O

Одлука о додели уговора за ЈН 205-15-О

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 205-15-О