ЈН 211-15-O

ЈАВНА НАБАВКА БР:  211-15-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка регистрованог цитостатика са Б Листе-kladribin 10mg/5ml

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 211-15-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАKонкурсна документација за ЈН 211-15-O

 Додатно појашњење за ЈН 211-15-O

Odluka o dodeli Ugovora 211-15-O

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 211-15-О