208-15-O

ЈАВНА НАБАВКА БР: 208-15-O

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка медицинског бензина за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 208-15-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 208-15-O

 Odluka o dodeli Ugovora 208-15-O

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 208-15-О