ЈН 191-15-М

ЈАВНА НАБАВКА: 191-15-M – хитне интервенције на канализационој мрежи – одгушивање у кругу Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: 

Поступак јавне набавке мале вредности

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA – 191-15-M

odluka o dodeli

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU