ЈН 213-13-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 213-13-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка игала за радиофреквентну аблацију за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 213-13-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација за ЈН 213-13-О

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУОбавештење о закљученом уговору за ЈН 213-13-О