222-13-П

ЈАВНА НАБАВКА: 

222-13-П – Сервисирање апарата за анестезију, модуларних анестезија монитора, пацијент монитора и ЕКГ апарата, произвођача „GE Healthcare (Datex Ohmeda“ за потребе  Клиничког центра Војводине; 50420000 Услуге  поправке и одржавање медицинске и хирушке опреме.

ВРСТА ПОСТУПКА:

Преговарачки поступак без објављивања позива (члан 36.1.2.)

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

OBAVEŠTENJE O POKRETANJU PP BEZ O

KONKURSNA DOKUMENTACIJA red. serv.- 222-13-P

ODLUKA O DODELI UGOVORA U PP BEZ O

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:

 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ ВЕЗАНИ ЗА КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ:

 

ОСТАЛА ДОКУМЕНТА ВЕЗАНА ЗА КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТЦИЈУ:

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 222-13-P

 

 

 

 

Програмски додатак за старије верзије MS OFFICE-а

Инсталирајте овај додатак уколико желите да отварате, уређујете и сачувате документе који си креирани у новијим верзијама Word-a, Excel-a i PowerPoint-a.

Преузимање ОВДЕ