ЈН 209-15-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 209-15-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка потрошног материјала за вантелесну оплодњу за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 209-15-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА: Kонкурсна документација за ЈН 209-15-O

Додатно појашњење за ЈН 209-15-O

Измењена конкурсна документација за ЈН 209-15-O

ИЗМЕНА КД за ЈН 209-15-О

Odluka o dodeli ugovora 209-15-O

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 209-15-О