JН 223-15-O Набавка ендопротеза кука за потребе Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију Клиничког центра Војводине

ЈАВНА НАБАВКА БР: 223-15-O

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка ендопротеза кука за потребе Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда 223-15-О

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација 223-15-O

Додатно појашњење за ЈН 223-15-O – 1

 Odluka o dodeli Ugovora 223-15-O

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 223-15-О, п.1

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 223-15-О, п.2