ЈН 212-15-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 212-15-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка потрошног материјала за имунохистохемију за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 212-15-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАKонкурсна документација за ЈН 212-15-O

Odluka o dodeli ugovora 212-15-O

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 212-15-O,п.1

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 212-15-O,п.2

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 212-15-O,п.3