ЈН 227-15-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 227-15-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка регистрованог лека ван Листе лекова-kolistimetat-natrijum 1.000.000 ij за потребе клиника Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда ЈН 227-15-О

ДОКУМЕНТАЦИЈА: Kонкурсна документација за ЈН 227-15-O

 Одлука о додели уговора 227-15-О

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 227-15-О