ЈН 222-15-О

ЈАВНА НАБАВКА БР:  222-15-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:  Набавка 2ком. ЛЕД операционе лампе са сателитом и 1ком. респиратора за потребе Клинике за болести ува, грла и носа Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАпозив за подношење понуда 222-15-О

ДОКУМЕНТАЦИЈАKонкурсна документација 222-15-О

Додатно појашњење за ЈН 222-15-O – 1

 Odluka o dodeli ugovora 222-15-O

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 222-15-О, п.1

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 222-15-О, п.2