ЈН 178-15-О

ЈАВНА НАБАВКА БР:    Услуге бр. 178-15-O – сервис и одржавање медицинске опреме произвођача „Медела“ и „Cusa Excel“, за потребе Клиничког центра Војводине

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ сервис и одржавање медицинске опреме произвођача „Медела“ и „Cusa Excel“, за потребе Клиничког центра Војводине.

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАPOZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

ДОКУМЕНТАЦИЈА:

KONKURSNA DOKUMENTACIJA 178-15-O-

DODATNO POJAŠNJENJE 1

odluka o dodeli 178-15-O

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU