JH 228-15-O

ЈАВНА НАБАВКА БР: 228-15-O 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка потрошног материјала за мониторинг систем за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда ЈН 228-15-О

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 228-15-O

 Odluka o dodeli ugovora 228-15-O

 Обавештење о закљученом уговору за ЈН 228-15-О