ЈН 232-15-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 232-15-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка нерегистрованих лекова са Д Листе лекова за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда ЈН 232-15-О

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 232-15-O

 Odluka o dodeli ugovora 232-15-O

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 232-15-О,п. 1,2,3,4 и 6

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 232-15-О,п. 5