ЈН 229-15-П

ЈАВНА НАБАВКА БР: 229-15-П

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка потрошног материјала за краниотом произвођача Aesculap за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: преговарачки поступак без објављивања позива

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ: Обавештење о покретању поступка ЈН 229-15-П

ДОКУМЕНТАЦИЈА: Конкурсна документација за ЈН 229-15-П

 Odluka o dodeli ugovora 229-15-P

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 229-15-П