ЈН 234-15-М

ЈАВНА НАБАВКА БР: 234-15-М

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка потрошног материјала за потребе операционе сале Клинике за очне болести Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: јавна набавка мале вредности

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 234-15-М

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 234-15-M

Odluka o dodeli ugovora 234-15-M

 Обавештење о закљученом уговору за ЈН 234-15-О