ЈН 233-15-М

ЈАВНА НАБАВКА БР: 233-15-М

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ВРСТА ПОСТУПКА поступак јавне набавке мале вредности

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 233-15-М

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 233-15-M

 Odluka o dodeli ugovora 233-15-M

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 233-15-M