ЈН 239-15-О

ЈАВНА НАБАВКА БР:  239-15-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка капа, каљача и маски за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда ЈН 239-15-О

ДОКУМЕНТАЦИЈАKонкурсна документација за ЈН 239-15-O

Odluka o dodeli ugovora 239-15-O

 Обавештење о закљученом уговору за ЈН 239-15-О