ЈН 238-15-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 238-15-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка нересорптивног полиамида и полипропилена за потребе Клиничког центра Војводине.

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 238-15-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 238-15-O

Додатно појашњење за ЈН 238-15-O

 Додатно појашњење за ЈН 238-15-O – 2

 Одлука о додели уговора 238-15-О

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 238-15-О,п.1

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 238-15-О,п.2