ЈН 202-15-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 202-15-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка медицинске опреме за потребе Клинике за гинекологију и акушерство у оквиру Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 202-15-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Конкурснa документацијa за ЈН 202-15-O

Odluka o dodeli ugovora 202-15-O

 Обавештење о закљученом уговору ЈН 202-15-О,п.3

Обавештење о обустави пartijе, 1 ЈН 202-15-О

 Обавештење о закљученом уговору ЈН 202-15-О,п.2