231-15-О

ЈАВНА НАБАВКА:Сервисирање апарата за хемодијализу марке  произвођача «Fresenius Medical Care Deutschland GmbH» за потребе Клиничког центра Војводине.

ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA 231-15-O

ODLUKA O DODELI UGOVORA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU