ЈН 253-15-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 253-15-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка материјала за ендоваскуларни третман интракранијалних анеуризми и материјала за подршку ендоваскуларног третмана анеуризми са широким вратом-стентова за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 253-15-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 253-15-O

Додатно појашњење за ЈН 253-15-O

 Додатно појашњење за ЈН 253-15-O-2

Odluka o dodeli ugovora 253-15-O

Обавештење о обустави пartijе, 2 ЈН 253-15-О

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 253-15-O,п.4

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 253-15-O,п.5

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 253-15-O,п.6

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 253-15-O,п.7

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 253-15-O,п.15

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 253-15-O,п.16

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 253-15-O,п.18

Обавештење о обустави пartijе, 19 ЈН 253-15-О

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 253-15-O,п.1

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 253-15-O,п.8

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 253-15-O,п.11

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 253-15-O,п.12

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 253-15-O,п.13

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 253-15-O,п.20

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 253-15-O,п.21

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 253-15-O,п.3

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 253-15-O,п.9

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 253-15-O,п.10

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 253-15-O,п.14

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 253-15-O,п.17