ЈН 255-15-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 255-15-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка потрошног материјала за апарат ART UNIVERZAL kaskade NT за адсорпцију протеина за потребе клиника Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 255-15-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 255-15-O

Odluka o dodeli ugovora 255-15-O

 Обавештење о закљученом уговору за ЈН 255-15-О