ЈН 256-15-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 256-15-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка феморалних катетера, Precision трака, bact alert подлога, пилинг за припрему и паста за EP, капа за EEG за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 256-15-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 256-15-O

Odluka o dodeli ugovora 256-15-O

 Обавештење о закљученом уговору за ЈН 256-15-O,п.2

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 256-15-O,п.3

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 256-15-O,п.4

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 256-15-O,п.5

Обавештење о обустави пartijе, 1 ЈН 256-15-О