ЈН 258-15-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 258-15-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка тестова за утврђивање метаболита дрога у урину и медицинских предметних и покровних стакала за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 258-15-О

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 258-15-O

ИЗМЕНА Kонкурсне документације за ЈН 258-15-O

 ИЗМЕНА КД за ЈН 258-15-O

 Odluka o dodeli ugovora 258-15-O

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 258-15-O,п.1

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 258-15-O,п.2