247-15-O

ЈАВНА НАБАВКА:247-15-O Kомпензација реактивне енергије у трафостаници „ПОЛИКЛИНИКА“

ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

конкурсна документација 247-15-О

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

DODATNO POJAŠNJENJE 1

Dodatno pojašnjenje 2

Dodatno pojašnjenje 3

Dodatno pojašnjenje 4

odluka o dodeli ugovora 247-15-O

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU