250-15-О

ЈАВНА НАБАВКА:250-15-О  Радови на агрегатском напајању Клинике за очне болести,Клинике за болести ува, грла и носа и службе за пријем и отпуст болесника.

ВРСТА ПОСТУПКА:отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

KONKURSNA DOKUMENTACIJA 250-15-O

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

odluka o dodeli ugovora 250-15-O

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU