ЈН 11-16-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 11-16-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка регистрованог лека ван Листе лекова-oktenidin, fenoksietanol 1000ml (1mg/g+20mg/g) за потребе Клиничког центра Војводине.

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда ЈН 11-16-О

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 11-16-O

Одлука о додели Уговора 11-16-О

 Обавештење о закљученом уговору за ЈН 11-16-О

odluka-o-izmeni-ugovora-jn-11-16-o