05-16-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 05-16-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка апарата за ћелијску сепарацију у оквиру трансплатације матичних ћелија хематопоезе и за спровођење терапијске измене плазме код болесника са тромбозном тромбоцитопенијском пурпуром

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 05-16-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација 05-16-O

ИЗМЕНА Kонкурсне документације 05-16-O

 ИЗМЕНА КД за ЈН 05-16-О

Odluka o dodeli ugovora 05-16-O

 Обавештење о закљученом уговору за ЈН 05-16-О