ЈН 10-16-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 10-16-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка регистрованих лекова ван Листе лекова за потребе Клинике за гинекологију и акушерство у оквиру Клиничког центра Војводине за потребе Националног програма вантелесне оплодње

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда ЈН 10-16-О

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 10-16-O

Додатно појашњење за ЈН 10-16-O

Одлука о додели Уговора 10-16-О 

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 10-16-О,п.1

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 10-16-О,п.2 и 4

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 10-16-О,п.3