Аутор: admin

ЈН 404-4-110/20-30 Филтери за еритроците и тромбоците филтрирани накнадно,сетови за донорске аферезне поступке и аутотрансфузиони системи/сетови за интраоперативно спашавање крви

Обавештење о закљученом уговору бр. 20-476-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр. 20-477-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр. 20-479-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр. 20-478-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр. 20-511-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр. 20-602-2-ЦМ Обавештење о закљученом уговору

ЈН 404-1-112/20-57- Предмет јавне набавке је електрична енергија са балансном одговорношћу за период од 24 месецa

ЈАВНА НАБАВКА:  ЈН 404-1-112/20-57- Предмет јавне набавке је електрична енергија са балансном одговорношћу за период од 24 месецa ВРСТА ПОСТУПКА: ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС   OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

225-20-O

ЈАВНА НАБАВКА: Израда пројектне документације реконструкције Клинике за урологију, Клинике за максилофацијалну и оралну хирургију, Клинике за пластичну и реконструктивну хирургију и Лабораторијског одељења за нуклеарну медицину и за потребе адаптације објекта број 11 Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: Oтворени

ЈН 404-1-110/20-23 Oригинални и иновативни лек – Dimetilfumarat

Обавештење о закљученом уговору бр. 20-379-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр. 20-451-2-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр. 20-650-3-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр. 21-71-4-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр. 21-176-5-ЦМ

ЈН 404-4-110/19-61 Цитостатик са листе Б и листе Д Листе лекова – Citarabin 500 mg

Обавештење о закљученом уговору бр. 20-371-2-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр. 20-435-3-ЦМ Обавештење о закљученом уговору бр. 20-486-4-ЦМ

164-20-O

ЈАВНА НАБАВКА: 164-20-O Израда пројектне документације за реконструкцију Клинике за очне болести и пројектовање Клинике за оториноларингологију и хирургију главе и врата Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA 164-20-O

JN 222-20-O

ЈАВНА НАБАВКА: 222-20-O – Сервис и одржавање медицинске опреме произвођача „Samsung Medison“, „Stiegelmeyer“, „Trumpf“, „Metaltronica“ и „Carestream Health“ за потребе Клиничког центра Војводине. ВРСТА ПОСТУПКА: ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA DODATNO POJAŠNJENJE 1

226-20-M

ЈАВНА НАБАВКА: 226-20-M – Мобилна телефонија ВРСТА ПОСТУПКА: Поступак јавне набавке мале вредности ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA KONKURSNA DOKUMENTACIJA 226-20-M Odluka o dodeli OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

JН 217-20-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 217-20-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка потрошног материјала за периферну атеректомију и периферну тромбектомију за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 217-20-O ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 217-20-O Odluka

ЈН 216-20-OС

ЈАВНА НАБАВКА БР: 216-20-ОС ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:  Набавка Flow цитометар -акутна леукемија за потребе Центра за лабораторијску медицину у оквиру Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 216-20-OС ДОКУМЕНТАЦИЈА:Конкурсна документација за ЈН

Top