Месец: април 2015.

58-15-М

ЈАВНА НАБАВКА: Сервис штампача, фотокопира, факс апарата и мутифункцијских уређаја за потребе  Клиничког центра  Војводине ВРСТА ПОСТУПКА:јавна набавка мале вредности ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA – 58-15-M OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

113-15-M

ЈАВНА НАБАВКА:услуге заступања КЦВ-а пред судовима – адвокатске услуге ВРСТА ПОСТУПКА:јавна набавке мале вредности ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA – 113-15-M Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE IZMENA

114-15-O

ЈАВНА НАБАВКА: набавка добара за одржавање хигијене, за потребе свих ОЈ Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА:отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA – 114-15-O OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZZP za JN DODATNO POJAŠNJENJE 1 OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU

92-15-O

ЈАВНА НАБАВКА: – Услуге одржавањa и сервисирањa медицинске опреме произвођача „Carestream Health“ и  опрема инјектора произвођача „Coviden“, за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА:отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA – 92-15-O OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

101-15-O

ЈАВНА НАБАВКА:Замена старих кондензатора, акумулатора и вентилатора на УПС уређају  различитих произвођача за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА:отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA – 101-15-O DODATNO POJAŠNJENJE 1 OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU p1

претходно обавештење за набавку средстава за хигијену

претходно обавештење за набавку средстава за хигијену ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС Претходно обавештење за набавку средстава за хигијену

претходно обавештење за набавку услуга физичког обезбеђења

претходно обавештење за набавку услуга физичког обезбеђења ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС Претходно обавештење за услуге физичког обезбеђења

90-15-О

ЈАВНА НАБАВКА: физичко обезбеђење Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA 90-15-O OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

JН 109-15-O

ЈАВНА НАБАВКА БР: 109-15-О ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка централних венских катетера за потребе Клиничког центра Војводине ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 109-15-O ДОКУМЕНТАЦИЈА: Конкурсна документација за ЈН 109-15-O Обавештење о закљученом уговору за ЈН 109-15-О    

ЈН 94-15-М

ЈАВНА НАБАВКА:   Услуге бр. 94-15-M – услуга дезинсекције и дератизације, за потребе Клиничког центра Војводине. ВРСТА ПОСТУПКА:   Поступак јавне набавке мале вредности ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE KONKURSNA DOKUMENTACIJA – MALA NABAVKA  DODATNO POJAŠNJENJE 1 DODATNO POJAŠNJENJE

Top