58-15-М

ЈАВНА НАБАВКА: Сервис штампача, фотокопира, факс апарата и мутифункцијских уређаја за потребе  Клиничког центра  Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА:јавна набавка мале вредности

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA – 58-15-M

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU