JН 109-15-O

ЈАВНА НАБАВКА БР: 109-15-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка централних венских катетера за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 109-15-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација за ЈН 109-15-O

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 109-15-О