ЈН 94-15-М

ЈАВНА НАБАВКА:   Услуге бр. 94-15-M – услуга дезинсекције и дератизације, за потребе Клиничког центра Војводине.

ВРСТА ПОСТУПКА:   Поступак јавне набавке мале вредности

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA – MALA NABAVKA 

DODATNO POJAŠNJENJE 1

DODATNO POJAŠNJENJE 2

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU